Spolupráce s 2F Projekt

  • Home
  • /
  • Jak pracujeme?

Zajímá Vás, jak probíhá spolupráce s naším studiem, jaké jsou postupy a návaznosti jednotlivých kroků při řešení Vaší stavby? Pro lepší představu Vám přínášíme stručné a přehledné shrnutí.

KLIENT

2F PROJEKT

Kontaktování 2F

specifikace požadavků

Zpracování cenové nabídky

Odsouhlasení a objednávka

Složení zálohy

Studie

  • dispoziční řešení
  • exteriér stavby
  • umístění na parcele
  • vizualizace

Konzultace a odsouhlasení

Platba

Rozpracování projektové dokumentace

Konzultace a odsouhlasení

Vyjádření dotčených orgánů státní správy

Zadání specializací

Průběžné konzultace

Zapracování dotčených orgánů státní správy a specializací

Stavební povolení

Platba

Předání projektové dokumentace

v papírové i elektronické podobě


Objednávka prováděcí dokumentace

Zpracování DPS

(dokumentace pro provádění stavby)

Platba

Předání DPS

(dokumentace pro provádění stavby)


Zajištění dozoru

  • technického
  • autorského
  • stavebního