OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Uděluji tímto souhlas společnosti 2F projekt s.r.o., IČ: 09096639, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci elektronické podatelny správce údajů, tj. prostřednictvím webového formuláře dostupného na internetových stránkách správce.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím webového formuláře, nebo e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@2fprojekt.cz či dopisem zaslaným na adresu 2F projekt s.r.o. Blanenská 1858/109, 664 34 Kuřim.

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje sbírá:

 • 2F projekt s.r.o.
 • IČ: 09096639
 • Se sídlem: Blanenská 1858/109, 664 34 Kuřim
 • Kontaktní e-mail: info@2fprojekt.cz

Jaké údaje sbíráme a proč?

Poptávka a dotazy z našeho kontaktního webového formuláře:
Na základě Vašeho souhlasu sbíráme jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat za účelem a v rámci budoucího plnění smlouvy, abychom Vám mohli vypracovat a zaslat cenovou nabídku služeb či zodpovědět na Vaše položené dotazy.

Kdo osobní údaje zpracovává?

Zpracovatelem těchto údajů je:

 • 2F projekt s.r.o.
 • IČ: 09096639
 • Se sídlem: Blanenská 1858/109, 664 34 Kuřim
 • Kontaktní e-mail: info@2fprojekt.cz

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

 • Poptávka a dotazy prostřednictvím webového formuláře: maximálně po dobu 1 rok

Na co máte jako poskytovatel osobních údajů právo?

 • Dotázat se, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo má k údajům přístup.
 • Požádat o opravu či úplný výmaz těchto údajů („být zapomenut“), a to prostřednictvím webového formuláře, nebo e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@2fprojekt.cz, či dopisem zaslaným na adresu 2F projekt s.r.o. Blanenská 1858/109, 664 34 Kuřim.

Kam se můžete obrátit?

Pokud si myslíte, že Vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, prosím kontaktujte nás.

Pokud nebudete s řešením Vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

...Slovo "nejde" pro nás neexistuje...