Projektové dokumentace

Zpracování projektové dokumentace

Kvalitní projektová dokumentace je alfou a omegou naší společnosti. Kvalitní projekt vám zaručí kvalitní stavbu, která vám bude sloužit dlouhá léta a bude vám dělat radost.

Projektovou dokumentaci jsme schopni zpracovat ve všech stupních a pro všechny druhy pozemních staveb.

Nabízíme:

  • Dokumentaci pro územní řízení
  • Dokumentaci pro ohlášení stavby
  • Dokumentaci pro stavební řízení (stavební povolení)
  • Dokumentaci pro společný souhlas (stupeň územní s ohláškou)
  • Dokumentaci pro společné povolení (stupeň územní s povolením)

V projektu vyřešíme veškeré technické záležitosti, vybereme vhodné materiály, vhodný způsob vytápění a dům umístíme na pozemek přesně tak, aby byly splněny veškeré vaše požadavky, ale také požadavky zákonné.

Zajistíme také veškeré vstupní podklady, jako je radonový průzkum pozemku, inženýrsko - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum. V průběhu projektování budeme spolupracovat se statikem, specialistou na požárně bezpečnostní řešení a zajistíme pro vás i průkaz energetické náročnosti budovy. Spolupracujeme se specialisty všech profesí (vzduchotechnika, rekuperace, voda, kanalizace, elektro, hromosvod).

Nebojíme se novostaveb ani rekonstrukcí. Máme zkušenosti se stavbami průmyslovými, občanskými, stavbami bytových a rodinných domů, ale také s garážemi, nebo třeba jen přístřeškem pro auto.

Ke všem podkladům jsme schopni zajistit inženýrskou činnost.

Váš partner pro dokonalou stavbu