Prováděcí projektové dokumentace

  • Home
  • /
  • Služby
  • /
  • Prováděcí projektové dokumentace
Prováděcí (realizační) projektové dokumentace

Pokud vypracování prováděcí projektové dokumentace nenařídí stavební úřad, není povinné. My ji však doporučujeme ke všem druhům staveb. Prováděcí dokumentace podrobně rozpracovává dokumentaci pro stavební řízení (ohláška, povolení), ale také řeší případné nejasnosti.

Zpracování této dokumentace je důležité pro výběr zhotovitele stavby a jeho kontrolu. Obsahuje přesnou specifikaci částí stavby – výpis oken, dveří atd. včetně řešení stavebních detailů.

Součástí prováděcí dokumentace je také přesný rozpočet a výkaz výměr.

Moderně | Rychle | Chytře